Een sneeuwjacht is sneeuw die door de wind wordt voortgejaagd. Het is veel hinderlijker dan sneeuw die rustig dwarrelt. Bij harde wind levert sneeuw de grootste problemen. Helemaal als het dan ook vriest. Bij een krachtige tot harde wind, windkracht 6 of 7, is tijdens sneeuwval sprake van een sneeuwjacht.

Hinder sneeuwjacht

Sneeuw en zeker een sneeuwjacht is zeer belemmerend voor het wegverkeer, openbaar vervoer en vliegverkeer. Vooral wanneer de neerslag valt bij vorst, en zeker bij matige tot strenge vorst. In combinatie met gladheid en ophoping van sneeuw op de voorruit levert dat op de weg gevaarlijke situaties op.

In een sneeuwjacht is het zeer onaangenaam, zeker bij temperaturen ver onder nul. Bovendien vermindert het zicht, afhankelijk van de intensiteit van de sneeuw. In zware sneeuw kan het zicht teruglopen tot minder dan 500 meter en soms zelfs minder dan 50 meter. Dit is vergelijkbaar met zeer dichte mist.

Sneeuw is in ons land in het winterhalfjaar redelijk gewoon. Tijdens winterse buien met windstoten lijkt het soms een sneeuwjacht, maar langdurig stuivende sneeuw bij vorst komt in Nederland heel weinig voor en dan meestal maar gedurende korte tijd.

Driftsneeuw

Sneeuw kan door de wind op drift raken. Het hoeft dan niet te sneeuwen. Driftsneeuw, zoals dat in de meteorologie wordt genoemd, is sneeuw die van de grond opwaait. Weerkundigen maken onderscheid tussen hoge en lage driftsneeuw. Van lage driftsneeuw is sprake als de sneeuw door de wind tot geringe hoogte boven de grond wordt opgewerveld, waarbij het horizontale zicht op ooghoogte (1,8 meter) niet merkbaar vermindert. Hoge drifstneeuw is sneeuw die door de wind zo hoog opwervelt dat het horizontale zicht ook op ooghoogte aanmerkelijk vermindert. 

Sneeuwstorm

Sneeuwval of driftsneeuw bij windkracht 8 of meer wordt een sneeuwstorm genoemd. Een sneeuwstorm bij temperaturen onder nul en windkracht 8 of 9 is uitzonderlijk. In de twintigste eeuw kwam dat gemiddeld eens in de vijf jaar voor maar zeer onregelmatig in de tijd verdeeld. De volgende sneeuwstorm liet soms meer dan twintig jaar op zich wachten. In strenge winters woedde soms enkele malen een sneeuwstorm. 

De laatste hevige sneeuwstorm dateert van 1985 toen op het op 8 en 9 januari sneeuwde bij een stormachtige wind. De zwaarste en meest ontwrichtende sneeuwstorm van de laatste decennia was die van 14 februari 1979 met 90 uur achtereen driftsneeuw en sneeuwduinen van 3 tot 6 meter hoogte. Ook op 9 januari 2010 was in het noorden van ons land sprake van een sneeuwjacht.

Bron tekst: KNMI